MAKINETYKA

Zasada działania: makinetyk może dokonać transferu energii chemicznej organizmów żywych na dystans (zależny od umiejętności makinetyka) jako energię kinetyczną. Dokładny mechanizm działania oraz przyczyny pojawiania się zdolności pozostają nieznane mimo bardzo dokładnych, długoletnich badań.

Makinetyk może Czerpać energię z organizmów dających swoje przyzwolenie na Czerpanie, bądź nie posiadają wystarczająco silnej woli, by zablokować Czerpanie. Maksymalny zasięg Czerpania jest taki sam jak dla użycia makinetyki.
Makinetyka przestrzega zasady zachowania energii - makinetyk nie jest w stanie wykonać żadnej operacji której nie jest w stanie zaspokoić energia chemiczna układu w którym znajduje się makinetyk.
Nieudane zablokowanie Czerpania kończy się ogłuszeniem bądź zniszczeniem układu nerwowego.
Używanie makinetyki przyspiesza tempo mutacji organizmu. Makinetycy często cierpią na raka, ale również doskwiera im gorsza odporność, wrażliwość na światło UV, gorszy wzrok oraz ogólne osłabienie fizyczne.
Ludzie oraz krasnoludy posiadające zdolności makinetyczne, lecz nieprzeszkoleni w korzystaniu z nich przemieniają się w Strzygi. Strzyga to szybko mutujący zezwierzęcony makinetyk. Mutacje prowadzą do znacznie zwiększonej szybkości, przekształcenia palców w szpony, inteligencji obniżonej do poziomu zwierzęcia oraz instynktownego użycia makinetyki oraz czerpania. Strzygi są śmiertelnie niebezpieczne - tym niebezpieczniejsze im więcej organizmów żywych znajduje się w okolicy. Oddział Thelmy bez problemu pokona Strzygę na grani porośniętej nielicznymi porostami, niemniej w tętniącym życiem mieście Strzyga staje się najgorszym koszmarem zarówno dla tych, którzy znajdą się w pobliżu, jak i dla tych, którzy będą próbowali ją zniszczyć.

Zdolności makinetyczne przejawiają się u...
...Rusałek, rzadko, instynktownie kontrolują zdolności i nie zmieniają się w Strzygi.
...Ludzi, rzadko, nieszkoleni zmieniają się w Strzygi.
...Krasnoludów, bardzo rzadko, nieszkoleni zmieniają się w Strzygi.
...Leśnych Elfów, nieczęsto, instynktownie kontrolują zdolności i nie zmieniają się w Strzygi.
...Wysokich Elfów, zawsze, instynktownie kontrolują zdolności i naturalnie umieją się nimi posługiwać.
Orkowie i Gobliny nie przejawiają żadnych zdolności makinetycznych.
Ludzcy i Krasnoludzcy makinetycy są odbierani rodzinom krótko po narodzinach i przydzielani do rządowych ośrodków szkoleniowych.

Większość zwierząt instynktownie wyczuwa użycie makinetyki w pobliżu, co też je wabi (Syreny polują korzystając z tego zachowania), niemniej próba Czerpania z nich płoszy je bądź wzbudza agresję.
Historycznie, makinetycy często oswajali i szkolili zwierzęta (szczególnym upodobaniem cieszyły się Quetzakoatle), by te pozwalały im z siebie Czerpać.

Note: chętnie przytulimy lepszą nazwę dla makinetyki, propozycje w komentarzach lub bezpośrednio BARDZO mile widziane.